Hälsoprenumerationen

Ett samarbete mellan KompetensGruppen & Sundhetscoacherna

 

”30 år i hälsans tjänst”.

Agneta Jensen Söderström, VD för Sundhetscoacherna.

Efter att ha arbetat för en av Sveriges största arbetsgivare (PostNord f d Posten) med hälso- och arbetsmiljöfrågor under 30 år satsar jag på Sundhetscoacherna, mitt eget företag. Jag har dessutom byggt upp ett nätverk av konsulter och specialister inom hälsa & välbefinnande.

Med min långa erfarenhet och med all den kunskap jag har, vill jag (och mina kollegor) bidra till att skapa sunda och hållbara arbetsplatser där välbefinnande & trivsel står i fokus.

Jag har 30 års erfarenhet av att arbeta operativt, strategiskt, som hälsocoach, inspiratör, moderator, föredragshållare. Jag har byggt upp och drivit en stor friskvårdsanläggning i 15 år. Jag har genomfört mängder av hälsotester, coaching, teamutveckling m m.

I min yrkesroll på PostNord har jag alltid arbetat med hälsoinspiratörer och deras chefer. Det innebär b l a grund-utbildning och som stöd till det fortsatta lokala hälsoarbetet, ansvarade jag för utvecklingsprogrammet ”Prenumeration på hälsa” under 19 terminer. Ett nytt hälsotema per termin.

Ingen kan göra allt – men alla kan göra något!

Effekter av ”Prenumeration på hälsa” på PostNord.

  • 85 % av alla arbetsplatser ingick i prenumerationen.
  • Antalet hälsoinspiratörer ökade från 350 till 1076 st
    (Det resulterade i en hälsoinspiratör på var 35:e anställd).
  • Antalet medarbetare som ansåg att man arbetade aktivt med hälsa ökade med 23 procentenheter till 84 %.
  • Utvecklingsprogrammet bidrog till att sjukfrånvaron halverades i koncernen.
  • Utvecklingsprogrammet bidrog till att Postens hälsochef vann priset för ”årets hälsofrämjande ledarskap”.

”Hälsoprenumeration”

– ett utvecklingsprogram till det lokala hälsoarbetet.

I samarbete med KompetensGruppen driver Sundhetscoacherna, Hälsoprenumerationen.  Programmet är ett stöd till det lokala hälsoarbetet. Det är ett utvecklingsprogram med fördjupning i olika hälsoteman. Ett nytt hälsotema varje termin.

Som prenumerant får du tips & verktyg hur du kan arbeta med det aktuella hälsotemat. Material skickas ut kontinuerligt. Dessutom kommer du att bjudas in till workshops där vi fördjupar oss i terminens hälsotema.

 

Välkommen!

Agneta Jensen Söderström